Dezvoltarea competentei de comunicare in limba materna a elevilor din invatamantul primar
pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice.
Contract/POSDRU/154/1.1/G/139340

COMUNICAT-DISEMINAREA ACTIVITATILOR

Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie în parteneriat cu Editura Sigma şi Complexul Educaţional Lauder-Reut implementează proiectul cu titlul „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice”,  ID proiect: POSDRU /154/1.1/G/139340” proiect care se desfăsoară în perioada  14 mai 2014- 13 noiembrie 2015, cu finantarea Fondul Social European prin intermediul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Rezultatele parţiale până la data de 31 august 2014 sunt după cum urmează:

1. S-au elaborat elemente grafice necesare realizării identității vizuale care vor fi folosite pe materialele de comunicare și asigurare a vizibilității proiectului.

2. În data de 31.05.2014, ora 10,00, a avut loc Conferinţa de Lansare a proiectului.

3. În data de 11.06.2014 a fost organizat un workshop la CCD București unde au participat 20 de persoane și s-au distribuit materiale de informare și promovare a proiectului.

4. S-a obţinut acceptul de participare a 6 şcoli-pilot.

5. În cadrul sesiunilor de formare desfăşurate la Straja, în perioada 3-11 august 2014, s-au format şi certificat:
  directori ai unităţilor de învăţământ: 57
  personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structuri centrale şi locale ale MEN sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia: 5
  consilier şcolari: 20

6. În cadrul taberei de pregătire de la Straja, au participat 47 de elevi la activităţi non-formale şi testare. La atelierele ECO și Origami s-au derulat și focus-grupuri cu participanții pentru a vedea  modul în care participanții își reprezintă rolul activităților non-formale.

7. Programul de formare Comunicare eficientă pentru un climat educaţional propice învăţării a fost acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4383/22.08.2014.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

INVESTESTE IN OAMENI

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Autoritatile de Management si Organismele Intermediare care sunt autoritati publice sunt exceptate de la aplicarea acestui citat.

 
© 2018 Comunicam-org.net - Proiect european